Select your language: Norsk / English

Visningsvideo av pilotbolig

En helt ny byggemetode

Vi presenterer STYROBUILD, fremtidens byggemetode.
Med Styrobuild-metoden vil man kunne bygge de mest energibesparende og miljøvennlige bygg og boliger på markedet.

Metoden innbærer at vi benytter materialet Styrofoam/Isopor av høyeste profesjonelle kvalitet (må ikke forveksles med ordinær Isopor), i kombinasjon med Polyurea. Polyurea er en membran som påføres og følger overflatene sømløst.

Sammen skaper denne kombinasjonen og egenskapene, at vi kan bygge de mest energibesparende og miljøvennlige bygg og boliger på markedet.

Dette er fremtidens bygg

Dette er slik bygg og bolig vil bygges i fremtiden. Kostnadsbesparende, milijøvennlige og meget effektive.

Svært miljøvennlig

Miljøbelastning er mye lavere enn for tradisjonelle bygg, og man kan redusere klimagassutslippene med 50%.

Teknologidrevet

Egenutvikling og nye hypermoderne grønne løsninger levert av nasjonale og internasjonale leverandører.

Tilnærmet vedlikeholdsfritt

Vedlikehold over tid reduseres kontra tradisjonelle byggemetoder med 80%.

Hva er Styrobuild?

Med Styrobuild-metoden vil man kunne bygge de mest energibesparende og miljøvennlige bygg og boliger på markedet.
Hele bygget vil få en 100 % tett membran uten å måtte blande inn mange forskjellige byggematerialer.
En slik forenkling er avgjørende for et solid fundament og et tilnærmet vedlikeholdsfri bygghold.

Polyurea overflatebehandlet. Alle overflater sprøytes med 2-3mm tykt lag med Polyurea. Dette gir enorm konstruksjonsstyrke og oppfyller samtidig brannkrav.

Miljø og bærekraft. Miljøbelastning er svært mye lavere enn for tradisjonelle bygg. Om man regner på utslipp med byggemetode og vedlikehold over tid, reduseres klimagassutslippene med 50%.

Miljøfordelene er åpenbare, da byggemetoden er enklere og mindre resurskrevende, samt vedlikeholdet over tid reduseres betraktelig.

Alle deler av konstruksjon kan gjenvinnes.
Ved ombygging eller riving kan isopor fra konstruksjon gjenvinnes til nye produkter.

Materiale påført Polyurea kan også gjenvinnes til en rekke nye produkter som støpes under varme.

Kostnader. Byggekost redusers med 30-40 %. Med god logistikk vil det være mulig å sette opp en enebolig på 2 dager, helt ferdig.

Vinduer integreres i fasaden uten karmer, som gir bedre termisk isolering enn noe annet vindu på markedet i dag. Kostnad på vindu reduseres også på denne måten med 40%.

Transportkostnader reduseres med 50% til byggeplass.

Isolasjonsevne
EPS S400MX har en svært god deklarert lambdaverdi på 0,033 W/mK og man vil oppnå U-verdikravet på 0,13 W/m2K i tak med ca 250 mm tykkelse. U-verdi krav i gulv og vegg er hhv 0,10 og 0,18. Styrobuild bruker S400MX på 330 mm i vegg og tak, og holder seg langt innenfor kravene. Isolasjonsevnen kan sammenlignes med ca 40cm Glava-tykkelse.

Fuktopptak. Selv ved langvarig nedsenking i vann er fuktabsorpsjonen mindre enn 5-8 volum-%. Dekket av Polyurea vil fuktopptaket være lik 0.

Aldringsbestandighet. I likhet med betong blir isopor sterkere med tiden.

Materialet påvirkes ikke av sopp og mikroorganismer. Gnagere og insekter kan ikke livnære seg av dette.

Design. Det er uendelige muligheter for skreddersydd design.

Vedlikehold. Vedlikehold over tid reduseres kontra tradisjonelle byggemetoder med 80%.

Trykkfasthet. EPS materialet finnes i forskjellige trykkfastheter slik at man kan velge det som er riktig i hvert enkelt tilfelle. Langtidslast/brukslast for EPS varierer fra ca 2 til 12 tonn pr kvadratmeter med jevnt fordelt last.

Energi. Energimessig vil denne løsningen være overlegen og det beste som er mulig oppnå i forhold til andre byggemetoder.

Korrosjon. Materiale korroderer ikke og påvirker ikke korrosjon hos inntilliggende materiale.

Tett bygg. Alle deler av bygget, vegger og tak blir 100 % tett, da dette er en membran.
30cm EPS har samme egenskapene som 40cm Glava.

Bygget blir lufttett, og ventilasjon er 100% nødvendig.

Utvikling og prosess

Det er naturlig nok noen utfordringer som skal løses, men vi er allerede godt i gang med prosessen, og vi ser at vi kommer til og lykkes.

Styrobuild ble til fordi vi opplevde at dagens bygg har for store kostnader når det kommer til vedlikehold, og det oppstår stadige utfordringer grunnet slurv og dårlig håndverk utført under bygging.

Med Styrobuild-metoden vil hele bygget få en 100 % tett membran uten å måtte blande inn mange forskjellige byggematerialer. En slik forenkling er avgjørende for et solid fundament og et tilnærmet vedlikeholdsfri bygghold.

Forskjellige forskningsmiljøer i Norge og i utland er allerede involvert i Styrobuild, og vi håper å kunne presesentere Styrobuild for markedet i 2022.

KTV Group - selskapet bak Styrobuild

Selskapet bak Styrobuild er KTV Group. KTV Group har i alle år hatt sterkt fokus på utvikling. Markedet analyseres stadig og man henter stadig impulser og inspirasjon fra hele verden.

KTV Group leder utviklingen innen sin bransje, med fokus på kvalitet, miljø og HMS.

Ledelsen i selskapet er svært delaktig i utviklingen som foregår, og ser dette som det viktigste steg for å vinne nye kunder og markedsområder.

Det er også viktig å trekke frem et bredt samarbeid med og mellom våre partnere i inn- og utland, og våre solide leverandører, som viktige elementer i selskapets sterke resultater innen FoU.

Viktige punkter om Styrobuild

Det finnes veldig mye info om Styrobuild og våre metoder. Klikk her for å lese noen av punktene vi mener er viktige

Snakke med oss?

Lurer du på mer enn kun det du finner her på nettsiden om Styrobuild? Skriv en melding under her – eller ta kontakt med oss på telefon eller direkte på e-post om du ønsker det.

Telefon: 98 26 70 60 eller post@styrobuild.com

Når kan du få se mer?

Det gjennomføres stadig en stor mengde krevende forsøk og metodeutvikling rundt Styrobuild. Vi håper å kunne presesentere Styrobuild for markedet i 2022.

STYROBUILD

STYROBUILD

STYROBUILD

STYROBUILD